Çocuklarda sık rastlanan 5 göz problemi

çocuklarda göz hastalıkları

Görme ve göz ile ilgili bir çok problem bireyin hissetmesi ile ortaya çıkar. Bir çok göz hastalığı da belirti bile vermeden sinsice ilerleyebilir. Çocuklarda bu durum daha da önemlidir.

Özellikle 0-3 yaş arası çocuklarda göz ve görme ile ilgili sorunlar fark edilemeyebilir. Bunun nedenlerinden en önemlisi çocuğun kendini ifade edememesidir.

Göz hastalıkları ve görme bozuklukları büyük oranda kalıtsal olduğu için anne babada bir sorun varsa mutlaka erken yaşlarda göz muayenesi yaptırılması gereklidir.

Herhangi bir göz problemi olmayan kişilerinde çocuklarına en geç 3 yaşına kadar göz muayenesi yaptırmalarında fayda vardır.

Çocuklarda en çok rastlanılan beş göz hastalığını sıralayalım.

Kırma kusurları

Kırma kusurları miyop, hipermetrop ve astigmat çocuklarda erken yaşlarda görülebilir. Çocuklar bu durumlarda kendilerini ifade edemediğinden sorun çok geç fark edilebilir.

Bazen kırma kusuru tek gözde ortaya çıktığı zaman anlaşılması daha da zordur. Kırma kusurlarının tedavisi yoktur. Ancak erken teşhis ile bu durumun çocuğun öğrenme güçlüğü gibi sorunlar yaşamasına engel olunabilir.

Çocuklarda dikkat dağınıklığı , televizyona yakından bakma, baş ağrısı, uzağa bakarken gözleri kısarak bakma gibi belirtiler kırma kusurlarının habercisi olabilir.

Konjonktivit

Konjonktivit, göz yüzeyini ve göz kapaklarının iç yüzeyini örten ince saydam zarın iltihaplanması sonucu ortaya çıkan bir göz hastalığıdır.

Gözde yanma, batma, kaşıntı, kanlanma ve çapaklanma gibi şikayetlerle kendini gösterir. Konjonktivit mikrobik veya alerjik olabilir. Mikrobik olanlar çoğunlukla bakteri ve virüslere bağlı olarak ortaya çıkıyor.

Genellikle hijyen koşullarının iyi olmadığı iyi olmadığı yüzme havuzları, okul, kreş gibi bulaşıcılığın fazla olduğu ortamlarda viral konjonktivitler sık görülebiliyor.

Kaşıntı, kızarıklık ve sulanma belirgin şikayetler olarak öne çıkarken , çocukluk çağında görülen bazı alerjik konjonktivitler çok şiddetli seyredip görmeyi dahi etkileyebiliyor.

Şaşılık

Şaşılık çocukluk dönemlerinde en sık rastlanılan hastalıktır. Gözlerden biri istenilen yere odaklanırken diğer göz içe, dışa ya da yukarı aşağı kayabiliyor.

Şaşılık erken yaşta tedavi edilmesi gereken ciddi bir göz hastalığıdır. Toplumda şaşılığın görülme oranı %2-4 arasındadır. Eğer zamanında tedavi edilmezse çocuklarda öğrenme başarısızlığından özgüven kaybına dek bir çok soruna neden olabilir.

Şaşılık tedavi edilmezse göz tembelliği gibi çok daha ciddi göz hastalıklarına neden olabilir.

Gözde sulanma (sulu göz)

Özellikle yenidoğan bebeklerde sıklıkla rastlanan, bazen bir bazen de her iki gözde görülen göz sulanmaları genellikle göz yaşı kanallarındaki tıkanıklıktan meydana gelir.

Bu sulanma çapaklanmayı da beraberinde getirir. Genellikle geçici bir durumdur. Doktor muayenesi yine de önemlidir. Göz yaşı kesesi üzerine masaj yapılarak ya da antibiyotikli damlalar ile birlikte tedavi uygulanır.

Eğer bir yaşına kadar bu durum devam ediyorsa ve çapaklanma da varsa göz yaşı kanalları sondalama yöntemi ile açılabilir.

Göz tembelliği

Normal görme gelişimi için her iki gözün de aynı netlikte ve benzer uyaranlar alması gerekmektedir. Gözden beyne uyarı gidişinde bir aksama olduğunda görme gelişimi istenilen düzeyde olmaz ve göz tembelliği gelişir.

Genellikle bir göz etkilenir. Ancak her iki gözde de olabilir. Göz tembelliğine yol açabilen nedenler; zamanında fark edilmeyip tedavi edilmeyen kırma kusurları , şaşılık ve görme eksenini kapatan hastalıklardır.

Göz tembelliği önlenebilen ve erken teşhis edildiği zaman tedavi edilebilen bir göz hastalığıdır. Tedavisi 7-10 yaşlarına kadar yapılabilmektedir. Ancak ne kadar erken fark edilirse tedavi o kadar etkili olacaktır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*